หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา    เว็บลิ้งค์    ข่าวสาร    เนื้อหา    แบบสำรวจ    เว็บบอร์ด    สมาชิก    ลูกค้าของเรา    ธุรกิจและบริการ
www.facebook.com/thapaneeAIATAX MANAGEMENT/ESTATE MANAGEMENT /FINANCE MANAGEMENT/ALL INSURANCEกล้วย086-6735499/t016522h@hotmail.com

Ads Promo
ธุรกิจและบริการ
สมาชิก
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 35
ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้ : 2
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 528501

แบบสำรวจ
คุณสนใจประกันภัยประเภทใดมากที่สุด
กรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคล
การประกันอุบัติเหตุ
ประกันกลุ่ม
การประกันสินเชื่อ
สินเชื่อการเคหะ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โครงการออมทรัพย์รายเดือน
โฆษณากับทางเรา

เนื้อหาสาระจากเรา

FHC คืออะไร
การวางแผนกระหยัดภาษี
ทุนมรดก
โครงการออมทรัพย์รายเดือน ภาคเอกชน
ดูทั้งหมด
ร่วมงานกับทีมของเรา
เว็บลิ้งค์
นำโค้ดไปติดเว็บ
ดูทั้งหมด
ข้อตกลง
การปฎิเสธความรับผิดตามกฎหมาย เว็บไซค์นี้ มิใช่ เว็บไซค์ ของ บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) แต่เป็นเว็ปไซค์ ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัทเอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซค์นี้ เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซค์นี้ เว็บไซค์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซค์นี้
การประกันค่าคลอดบุตร
การประกันค่าคลอดบุตร
รายละเอียด
การประกันค่าคลอดบุตร คือ บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ที่ใช้แนบกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และศัลยกรรม เพื่อเพิ่มและ/หรือ ขยายความคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคลอดบุตร

ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกผู้เอาประกันภัยที่สมรส และ/หรือคู่สมรสของสมาชิกผู้เอาประกันภัย ที่ได้ตั้งครรภ์ในภายหลังที่การประกันภัยของสมาชิกผู้เอาประ-กันภัยมีผล บังคับ
ผลประโยชน์การชดเชย
บริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคลอดบุตรรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลทารก 7 วันแรก ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมกันแล้วไม่เกินจำนวนอัตราผลประโยชน์สูงสุดที่กำหนดไว้ในตารางประกันภัย และผลประโยชน์สูงสุดที่สามารถจ่ายได้นั้น ให้รวมถึงการรักษาพยาบาลใดๆ ในโรงพยาบาลทั้งก่อนคลอด และหลังคลอดชดเชยไม่เกิน 14 วันสำหรับการคลอดบุตรครั้งเดียวกัน ซึ่งจำนวนสูงสุดของผลประโยชน์มีดังนี้


การคลอดบุตรปกติ ชดเชย 100%
การแท้งบุตร ชดเชย 50%
การคลอดบุตรโดยการผ่าหน้าท้อง หรือผ่าตัดหน้าท้อง สำหรับการตั้งครรภ์ นอกมดลูก ชดเชย 150%

ข้อยกเว้น
- ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์
ตัวแทนขายประกันชีวิต AIA|ประกันชีวิต|ประกันภัย|ประกันอุบัติเหตุ CopyRight © 2008 HengHengHengAIA.com
เฮงเฮงเฮงเอไอเอ ดอทคอม