หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา    เว็บลิ้งค์    ข่าวสาร    เนื้อหา    แบบสำรวจ    เว็บบอร์ด    สมาชิก    ลูกค้าของเรา    ธุรกิจและบริการ
www.facebook.com/thapaneeAIATAX MANAGEMENT/ESTATE MANAGEMENT /FINANCE MANAGEMENT/ALL INSURANCEกล้วย086-6735499/t016522h@hotmail.com

Ads Promo
ธุรกิจและบริการ
สมาชิก
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 5
ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้ : 4
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 528373

แบบสำรวจ
คุณสนใจประกันภัยประเภทใดมากที่สุด
กรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคล
การประกันอุบัติเหตุ
ประกันกลุ่ม
การประกันสินเชื่อ
สินเชื่อการเคหะ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โครงการออมทรัพย์รายเดือน
โฆษณากับทางเรา

เนื้อหาสาระจากเรา

FHC คืออะไร
การวางแผนกระหยัดภาษี
ทุนมรดก
โครงการออมทรัพย์รายเดือน ภาคเอกชน
ดูทั้งหมด
ร่วมงานกับทีมของเรา
เว็บลิ้งค์
นำโค้ดไปติดเว็บ
ดูทั้งหมด
ข้อตกลง
การปฎิเสธความรับผิดตามกฎหมาย เว็บไซค์นี้ มิใช่ เว็บไซค์ ของ บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) แต่เป็นเว็ปไซค์ ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัทเอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซค์นี้ เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซค์นี้ เว็บไซค์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซค์นี้
กรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคล
กรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคล
รายละเอียด

เอไอเอตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความมั่นคง ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยการเปิดตัวโครงการ “การตรวจสุขภาพทางการเงิน” หรือ “Financial Health Check” ซึ่งเป็นกระบวนการ ที่ช่วยให้ลูกค้า ได้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ และสำรวจความต้องการที่แท้จริงของตนเองก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตรวมถึงการ วางแผน ทางการเงินต่าง ๆ

โดย “การตรวจสุขภาพทางการเงิน” จะ ช่วยให้ท่านค้นหาความต้องการที่แท้จริง และจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเพื่อเลือกแบบ ประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถ โดยจะชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นหลัก ๆ 4 ประการ คือ

 1. หลักประกันรายได้ของครอบครัว (Income Protection)
 2. เงินออมเพื่อการศึกษา (Education Fund)
 3. เงินออมเพื่อการเกษียณ (Retirement Fund)
 4. ค่าใช้จ่ายเนื่องจากอุบัติเหตุ และสุขภาพ (Accident & Health)


เอไอเอตระหนักว่า “พื้นฐานการวางแผนทางการเงินที่ดี จะทำให้ลูกค้ามีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว” และ เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการที่แท้จริง 4 ประการหลัก ดังกล่าว เอไอเอได้พัฒนาแบบประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ รวมถึงมะเร็งและโรคร้ายแรงต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้แบบตลอดชีพ จะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดเชยทุนประกันชีวิตแก่ผู้รับประโยชน์ หรือแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีอายุ 99 ปี

เอไอเอ มีแบบประกันชีวิตสำหรับกลุ่มตลอดชีพ ดังนี้

 • ตลอดชีพ / Whole Life
 • ตลอดชีพ (มีเงินปันผล) / Whole Life Participating
 • ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 30 ปี (มีเงินปันผล) / 30PayLife Participating
 • ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี / 20PayLife
 • ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) / 20PayLife Participating
 • ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล) / 15PLC

การ ประกันภัยแบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ / Universal Life ชื่อแบบ เฟล็กซี่ไลฟ์ / Flexi Life เป็นกรมธรรม์กลุ่มตลอดชีพมีความคุ้มครอง ถึงอายุ 99 ปี เป็นการประกันภัยแบบใหม่ ที่แยกส่วนของการคุ้มครองชีวิตและการออมเงินอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้ถือกรมธรรม์จึงสามารถ เบิกถอนผลตอบแทนบางส่วนได้ในทุกเวลาที่ต้องการโดยไม่ต้องเวนคืนกรมธรรม์

นอกจากจะได้รับความคุ้มครองชีวิตตามทุนประกันชีวิตปกติแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังได้รับผลตอบแทนจากให้ผลตอบแทนในอัตราแบบลอยตัว ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะมีโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นตามผล ประกอบการลงทุนและการดำเนินงานของบริษัท สภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนและสภาวะการแข่งขันอย่างไรก็ตาม บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงให้ลูกค้าด้วยการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำที่ 2% ในปีแรก และ 0.5% ในปีต่อๆ ไปของทุกครั้งที่มีการชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นตามผลการลง ทุน

แบบ สะสมทรัพย์ จะให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมการสะสมทรัพย์ไว้ด้วยกัน บริษัทจะชดเชยทุนประกันชีวิตแก่ผู้รับประโยชน์ในกรณี ผู้เอาประกันเสียชีวิต และชดเชยทุนประกันชีวิตแก่ผู้เอาประกันที่อยู่จนครบสัญญา บางแบบจะมีเงินคืนรายงวดระหว่างสัญญาหรือเงินคืน เมื่อครบกำหนดสัญญา หรือมีเงินปันผล หรือทุนประกันภัยเพิ่ม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการประกันชีวิตแต่ละแบบ

เอไอเอ มีแบบประกันชีวิตสำหรับกลุ่มสะสมทรัพย์ ดังนี้
 • สะสมทรัพย์ 30 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) 20Pay30(B)
 • สะสมทรัพย์ 20 ปีตรีคูณพิเศษ (มีเงินปันผล) 20TESpecial Par(B)
 • ทรัพย์บำนาญ มีจ่ายคืนรายงวด (มีเงินปันผล) Retire 60P80
 • สะสมทรัพย์ 18 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 9 ปี (มีเงินปันผล) 9Pay18(B)
 • สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล) 15Pay25(B)
 • สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี พรีเมียร์ (มีเงินปันผล) 7Pay15 Premier
 • สะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี (มีเงินปันผล) 8Pay20(Par)
 • สะสมทรัพย์ 42 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี (มีเงินปันผล) E445(A)
 • สะสมทรัพย์ 14 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี ชนิดเบี้ยประกันภัยลดลง (มีเงินปันผล) 5Pay14(Par)
 • สะสมทรัพย์ 20 ปี มีเงื่อนไขจ่ายคืนล่วงหน้า (มีเงินปันผล) 20MAE(B)
 • สะสมทรัพย์ 16 ปี มีเงื่อนไขจ่ายคืนทุก 2 ปี 16MAE(B)
 • สะสมทรัพย์ 20 ปี มีเงื่อนไขจ่ายคืนทุก 2 ปี 20BMAE(B)
 • สะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี (ไม่มีเงินปันผล) 4Pay10(B)
 • สะสมทรัพย์พิเศษ ครบอายุ 70 ปี (มีเงินปันผล) EMP10(B)
 • สะสมทรัพย์ 20 ปีทวีคูณ (มีเงินปันผล) 20AMAE(B)
 • สะสมทรัพย์ 16 ปีทวีคูณ (มีเงินปันผล) 16AMAE(B)
 • สะสมทรัพย์ครบอายุ 55 ปี (มีเงินปันผล) E@55P(B)
 • สะสมทรัพย์ครบอายุ 60 ปี (มีเงินปันผล) E@60P(B)
 • สะสมทรัพย์ครบอายุ 65 ปี (มีเงินปันผล) E@65P(B)
 • สะสมทรัพย์ 10 ปี (มีเงินปันผล) 10EP(B)
 • สะสมทรัพย์ 15 ปี (มีเงินปันผล) 15EP(B)
 • สะสมทรัพย์ 20 ปี (มีเงินปันผล) 20EP(B)
 • สะสมทรัพย์ 25 ปี (มีเงินปันผล) 25EP(B)
 • สะสมทรัพย์ 30 ปี (มีเงินปันผล) 30EP(B)

แบบกำหนดระยะเวลาจะให้ความคุ้มครองชีวิตตามระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะชดเชยทุนประกันชีวิตแก่ผู้รับประโยชน์กรณีที่
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

เป็นแบบประกันภัยที่เหมาะสำหรับการประกันทางธุรกิจ การประกัน Keyman

เอไอเอ มีแบบประกันชีวิตสำหรับกลุ่มกำหนดระยะเวลา ดังนี้

 • แบบประกันภัย แบบมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี /10 ปี /15 ปี และ 20 ปี 

การ บริการด้านสุขภาพเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน สัญญาเพิ่มเติมด้าน สุขภาพจึงมีความจำเป็นและผู้เอาประกันภัยสามารถที่ จะขอซื้อความคุมครองแนบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลหากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บและ จำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาล

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพ ดังนี้

 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการรักษาในโรงพยาบาล และศัลยกรรม แบบ 1959T (H&S)
  นอกจากความคุ้มครองชีวิต และผลตอบแทนตามกรมธรรม์แล้ว ค่ารักษาพยาบาลคือสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวทุกครอบครัวพึงมี เพราะนอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกในครอบครัวแล้ว การตระหนักว่า " การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของทุก ๆ คน " ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น และในเมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยได้ เราก็ยังมั่นใจว่า หากเกิดเป็นขึ้นมา เราก็จะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพมากที่สุด
ตารางผลประโยชน์ใหม่
HS400
HS1000
HS1600
HS2200
HS2800
HS3400
HS4000
HS5000
1.

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) ห้อง ICU บริษัทชดเชยค่าห้องเป็น 2 เท่า สูงสุดไม่เกิน 5 วัน

400
1,000
1,600
2,200
2,800
3,400
4,000
5,000
2. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน)

250
550
750
800
850
900
950
1,000
3. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ

30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
4. ค่าแพทย์วิสัญญี

3,000
4,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด

3,500
4,000
4,500
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
6. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล

7,000
16,000
20,000
20,000
20,000
25,000
30,000
40,000
7. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,400
4,000
5,000
8. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

2,000
3,000
4,000
5,000
5,500
6,500
7,500
9,000

 • สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล แบบ 1982 (HB)
  คุ้ม ครองกรณีผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล อันเป็นผลมาจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยผลประโยชน์จ่ายให้เป็นค่าชดเชยรายวัน

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านอุบัติเหตุ ดังนี้

อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ การระมัดระวังภัยเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจไม่เพียงพอ เพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุจะช่วยแบ่งเบาภาระฉุกเฉินนั้นได้

 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ และบันทึกเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (AI/RCC, ADD/RCC,ADB/RCC)
  AI ความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ
  ADD ความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ
  ADB ความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต
  RCC จะคุ้มครองการสูญเสีย อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการถูกลอบทำร้ายร่างกาย ฆาตกรรม การจลาจล
  สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์กระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุ แบบ 1954 (Broken Bones)
  ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนั้น มีผลให้กระดูกแตก หัก หรือร้าว

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านทุพพลภาพ ดังนี้

 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย แบบ 1942 (WP)
  ผลประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยอยู่ในสภาวะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงบริษัทจะยก เว้นเบี้ยประกันภัยหลักซึ่งต้องชำระตามกรมธรรม์ โดยเบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ได้รับการยกเว้นจะเป็นเบี้ยประกันภัยงวดที่ครบ กำหนดทันทีหลังจากวันที่เริ่มการทุพพลภาพนั้น
 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB)
  ใน กรณีที่บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์เยาวชนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี และก่อนที่เยาวชนจะอายุครบ 25 ปี (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน) กรมธรรม์ฉบับนั้นจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักตามจำนวน ที่สัญญา PB จะคุ้มครอง

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านโรคร้ายแรง ดังนี้

 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR) แบบ 1922T
  บริษัท จะจ่ายเงินผลประโยชน์หรือเงินผลประโยชน์จำกัดตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้ เอาประกันภัยเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย ครั้งแรกว่า ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือต้องได้รับการผ่าตัดในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่
 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง แบบ 1983 (CR)
  ผู้ เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เนื่องจาก 6 โรค คือ โรคมะเร็ง, โรคโปลิโอ, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคกล้ามเนื้อเสื่อม, การแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป, โรคตับแข็ง
 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เลดี้แคร์ และเลดี้แคร์ พลัส
 ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ LADY CARE & LADY CARE PLUS
ผลประโยชน์
อัตราการจ่าย
ทุน 100,000
  1. มะเร็งสตรีระยะสาม
  มะเร็งเต้านม, ปากมดลูก, มดลูก, ปีกมดลูก, รังไข่, ช่องคลอด, ปากช่องคลอดและมะเร็งของรก
100%
100,000
  2. โรค S.L.E. ชนิดที่มีภาวะไตอักเสบ
100%
100,000
  3. มะเร็งสตรีระยะไม่ลุกลาม *
  3.1 มะเร็งปากมดลูก
15%
15,000
  3.2 มะเร็งเต้านม (กรณีใดกรณีหนึ่ง)
 
 • กรณีทั่วไป
 • กรณีผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้า (สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นสุด ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ และไม่อาจจะต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้อีก)
30%
50%
30,000
50,000
  4. ศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก
เมื่อจ่ายรวมสูงสุด 100% ตลอดอายุผู้เอาประกันภัยผลประโยชน์นี้จะสิ้นสุดทันที
  4.1 ทำศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพกรณีกระดูกใบหน้าแตกเคลื่อนเนื่องจากอุบัติเหตุ
100%
100,000
  4.2 ปลูกถ่ายผิวหนังเนื่องจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก ที่กระทำขึ้นในประเทศไทยภายใน 6 ปี
  ความเสียหายต่อผิวหนังร่างกาย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
ไม่ต่ำกว่า 27% ของผิวหนังร่างกาย
ไม่ต่ำกว่า 18% ของผิวหนังร่างกาย
ไม่ต่ำกว่า   9% ของผิวหนังร่างกาย
60%
35%
20%
60,000
35,000
20,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
หากได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพ สัญญาเพิ่มเติมนี้จะได้รับการยกเว้นเบี้ยและมีความคุ้มครอง
หมายเหตุ : สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที หากในหนึ่งรอบปีกรมธรรม์ มีการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 - 4 รวมกันครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
 ผลประโยชน์เพิ่มเติมเฉพาะ LADY CARE PLUS
  5. เสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากขบวนการการคลอดบุตร
  อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป และเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดบุตร ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่คลอดบุตร
100%
 
100,000
 
  6. ความเสี่ยงภัยของการมีบุตร
   
  6.1 ความผิดปกติจากการตั้งครรภ์ *
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติจากการตั้งครรภ์โดยมีอาการ
 
 • ภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วร่างกาย
 • ภาวะการตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • ครรภ์ไข่ปลาอุก
 • เด็กตายคลอด
 • ทารกได้เสียชีวิตภายใน 30 วันนับแต่คลอด
 • 15%
  15,000
    6.2 ความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิดของบุตร *
  เด็กเกิดใหม่หากมีชีวิตรอดอยู่เกินกว่า 30 วัน และก่อนอายุครบ 2 ปี และได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติจาก
   
 • Down's Syndrome
 • ภาวะกระดูกหุ้มไขสันหลังไม่ปิดแต่กำเนิด
 • หัวใจพิการแต่กำเนิด ชนิด Tetralogy of Fallot
 • เส้นเลือดแดงใหญ่ของหัวใจสลับที่แต่กำเนิด
 • 30%
  30,000
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  หากได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพ สัญญาเพิ่มเติมนี้จะได้รับการยกเว้นเบี้ยและมีความคุ้มครอง
  หมายเหตุ : สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที หากในหนึ่งรอบปีกรมธรรม์ มีการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 - 6 รวมกันครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
  * จ่ายให้ครั้งเดียวตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย โดยสามารถต่ออายุสัญญาในปีต่อไปได้ เพื่อขอรับความคุ้มครองกรณีอื่น ยกเว้นกรณีผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าจะไม่สามารถต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้อีก
  ตัวแทนขายประกันชีวิต AIA|ประกันชีวิต|ประกันภัย|ประกันอุบัติเหตุ CopyRight © 2008 HengHengHengAIA.com
  เฮงเฮงเฮงเอไอเอ ดอทคอม